Hà Hương phong nguyệt – Lê Hoằng Mưu – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Hà Hương phong nguyệt

Mã sách: 000000000006790
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Lê Hoằng Mưu
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Hà Hương phong nguyệt có thể được xem là tiểu thuyết tâm lý xã hội đầu tiên của văn học Việt Nam hiện đại.

Trong quá trình nghiên cứu văn học quốc ngữ Nam bộ giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chúng tôi đặc biệt lưu ý ý kiến của nhà nghiên cứu Bằng Giang trong công trình Văn học quốc ngữ ở Nam kỳ 1865-1930: “Còn tiểu thuyết (không nói truyện ngắn) thì cũng chỉ bắt đầu với Hà Hương phong nguyệt của Lê Hoằng Mưu đăng báo năm 1912 và in thành sách năm 1915”.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)