Đạo đức Phật giáo – Thích Phước Toàn – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Đạo đức Phật giáo

Mã sách: 000000000006373
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Thích Phước Toàn
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Kinh Ưu-bà-tắc – thuộc hệ thống kinh tạng A-hàm – là bản kinh căn bản dành cho người cư sĩ tại gia. Bản kinh này được Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch ra tiếng Việt và ấn hành năm 1992, với tên gọi là kinh Người áo trắng. Nội dung kinh đề cập tới Năm giới và Bốn đối tượng quán niệm mà đức Phật khẳng định có khả năng đưa tới đời sống hạnh phúc, an lạc.

Nhận thấy đây là một bản kinh căn bản và quan trọng đối với sự tu học của người cư sĩ tại gia nên tác giả Thích Phước Toàn đã dành thời gian để hoàn thành tác phẩm nhằm dẫn giải này, với hy vọng mang lại lợi ích thiết thực cho người cư sĩ và những người hữu duyên xem đạo đức Phật giáo là nền tảng của đời sống hướng thượng.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)