San hô Trường Sa tương tác giữa công trình và nền San hô – Hoàng Xuân Lượng – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

San hô Trường Sa tương tác giữa công trình và nền San hô

Mã sách: 000000000006931
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Hoàng Xuân Lượng
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Tổng quan về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên quần đảo Trường Sa. Giới thiệu về rạn san hô, lịch sử hình thành, đặc điểm thạch học san hô Trường Sa. Địa chất công trình nền san hô các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Phân tích động lực học công trình trên nền san hô

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)