Giáo trình lập trình Java (2014) – Đoàn Văn Ban – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Giáo trình lập trình Java (2014)

Mã sách: 000000000006589
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Đoàn Văn Ban
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Giới thiệu đặc trưng nổi trội của Java, những khái niệm cơ sở nhất của một ngôn ngữ lâp trình và nêu cách xây dựng, tổ chức lớp đối tượng, lệnh điều khiển; các lớp cơ bản và cấu trúc dữ liệu; applet và lập trình đồ họa; luồng vào ra và tệp tin; lập trình cơ sở dữ liệu với JDBC; Bảo mật và an ninh thông tin.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)