Quản lý nghiệp – Geshe Michael Roach – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Quản lý nghiệp

Mã sách: 000000000002131
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Geshe Michael Roach
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Cuốn sách này sẽ giúp các danh nhân hiểu và có thể áp dụng triết lý của đạo Phật vào kinh doanh và quản trị doanh nghiệp để đạt được sự thịnh vượng tài chính và thành công cá nhân với các hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu. Một trong những quan điểm khác biệt hoàn toàn ở cuốn sách này là thay vì các doanh nhân trăn trở ngày đêm, vò đầu bứt tóc, căng thẳng mệt mỏi lo cho việc kinh doanh, lo cho các dự án thì hãy mang trí tuệ, công sức, thời gian, tiền bạc của chính mình ra giúp đỡ các kế hoạch của đối tác, bạn bè, đồng nghiệp cốt sao để họ thành công. Khi đó tự khắc các doanh nhân sẽ thành công.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)