Practical English Usage – 605 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành (New Edition) – Michael Swan – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Practical English Usage – 605 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành (New Edition)

Mã sách: 000000000006902
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Michael Swan
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Cuốn sách này dành cho những học viên trung cấp và nâng cao, và được dùng cho các giáo viên dạy tiếng Anh. Đây là cuốn sách tham khảo, nó chứa đựng thông tin rất hữu ích và thực tiễn với nhiều mức độ khác nhau, từ những vấn đề đơn giản đến các vấn đề nâng cao chuyên sâu.

Những vấn đề hầu hết được giải thích ngắn gọn khoa học, cuốn sách được trình bày như là một từ điển hơn là một cuốn sách văn phạm. Điều này giúp bạn tra cứu nhanh các điểm và cho phép người sử dụng tập trung trên những vấn đề mà họ quan tâm. Các đề mục được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và được đánh số thứ tự, phần index cho biết vị trí của mỗi điểm.

Cuốn sách được trình bày mang tính thực hành cao. Mỗi mục đều có giải thích, những ví dụ về cách sử dụng đúng, và (khi cần thiết) những ví dụ về những lỗi sai tiêu biểu. Nhiều mục phức tạp được chia nhỏ ra: đầu tiên là giải thích tổng quát, tiếp theo là những thông tin đầy đủ hơn dành cho những học viên và giáo viên cấp cao.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)