Luyện Dịch Tiếng Anh Thương Mại – Nguyễn Thành Yến – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Luyện Dịch Tiếng Anh Thương Mại

Mã sách: 000000000006898
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc.

Quyển Luyện Dịch Tiếng Anh Thương Mại sẽ hướng dẫn người học cách dịch một số loại văn bản và từ viết tắt thường gặp trong tiếng Anh.

Nội dung sách bao gồm các chương:

Chương 1: Dịch thư thương mại

Chương 2: Telex, fax và Email

Chương 3: Kết cấu và cách dịch nhãn hiệu

Chương 4: Dịch quảng cáo

Chương 5: Dịch danh thiếp

Chương 6: Đặc điểm và cách dịch các từ viết tắt trong tiếng Anh thương mại

Chương 7: Biên dịch tiếng Anh thương mại

Chương 8: Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Chương 9: Những từ ngữ thông báo trong thương mại

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)