Nâng Cấp Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Phần Cứng Máy Tính (2008) – KS. Đức Thiện – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Nâng Cấp Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Phần Cứng Máy Tính (2008)

Mã sách: 000000000006598
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: KS. Đức Thiện
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học kỹ thuật và nhu cầu ngày càng gia tăng trong đời sống xã hội, hệ thống máy tính cá nhân không chỉ được sử dụng trong các công ty lớn và các doanh nghiệp có tính quy mô, mà còn trong các công ty vừa và nhỏ, các xí nghiệp và thậm chí hầu như trong mỗi gia đình. Quyển sách Nâng Cấp Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Phần Cứng Máy Tính sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển trên và đồng thời giúp các bạn biết bảo trì, nâng cấp và sửa chữa hệ thống máy tính của mình.

Hy vọng, cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham quý báu cho những người bắt đầu sử dụng máy tính cũng như những người đã sử dụng thành thạo máy tính.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)