Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp, sữa chữa và bảo quản máy tính – Phạm Thanh Liêm – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp, sữa chữa và bảo quản máy tính

Mã sách: 000000000007408
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Phạm Thanh Liêm
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp, sữa chữa và bảo quản máy tính/ 157 Trang.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)