Giáo trình Cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo – Lưu Quang Huy – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Giáo trình Cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo

Mã sách: 000000000007335
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Lưu Quang Huy
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Giáo trình Cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo/ 161 Trang – Năm 2005.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)