Tâm lý học đại cương – Nguyễn Quang Uẩn – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Tâm lý học đại cương

Mã sách: 000000000006999
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Ngày nay, kiến thức Tâm lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy trong các trường đại học thuộc các nhóm ngành, nghề khác nhau. Môn Tâm lí học đại cương là môn học chung nhất cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học chuyên sâu và tâm lí học liên ngành. Môn Tâm lí học đại cương là môn học cơ bản trong chương trình đào tạo đại cương ở các trường đại học và cao đẳng.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)