Tâm lý học xã hội – Nguyễn Đình Chỉnh – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Tâm lý học xã hội

Mã sách: 000000000007004
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Tâm lý học xã hội là ngành khoa học cơ bản hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19, chuyên nghiên cứu tác động của hoạt động xã hội và quá trình nhận thức lên suy nghĩ của mỗi cá nhân, cũng như ảnh hưởng và mối quan hệ của cá nhân đó với những người khác.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)